GESRET MASÁŽE - znovunastolení rovnováhy všech systémů

Jedná se o unikátní, velmi jemnou manuální praktiku, která obnovuje osy souměrnosti lidské kostry a tím navozuje ztracenou rovnováhu v oblasti respirační, imunologické, kožních symptomů, alergií.
Tato metoda vnímá člověka jako celek. Provádí korekce, napravuje mechanické blokády, zároveň učí člověka správnému držení těla. Pracuje buď na uvolnění napjatých, přetížených svalů nebo naopak na jejich zpevnění při ochablosti a sesedání obratlů. Snaží se pomalu a trpělivě obnovit a zkvalitnit funkčnost, přejít od návykové, vžité reakce k uvědoměle ovládané a  usměrněné.
Pomalejší postup nápravy, rozložený do 5 – 10 terapií 1x týdně je optimální, neboť každá nová změna způsobuje reakci. Naše tělo má své specifické naprogramování. Náš nervový systém funguje na principu stimulu akce/reakce, na agrese reaguje obranně. Stlačení nervu v oblasti kloubů nebo obratlů naruší přirozené spojení, může změnit směr toku informací.
Mechanické blokády vznikají jako následek chybného vyhodnocení podnětu v centrální oblasti mozku. Výsledkem rychlého a stresujícího životního stylu jsou naše problémy s hlavou, krkem, páteří. Vyčerpaný, stresovaný nebo mentálně i pocitově hyperaktivní člověk má sklon vytvářet si v těle velké svalové napětí. Dlouhodobé přetížení postupně přechází v ochabnutí, svalový tonus se hroutí.
Svalstvo i nervový systém mají silný vliv na naše myšlení. A naopak myšlením můžeme ovlivnit nejenom svůj život, ale i své svalstvo, podpořit přirozenou reakci uvolňování a prodlužování svalů krku a hlavy a tím pádem i celého těla.
Život začíná pohybem, narození člověka začíná obvykle hlavou. Hlava si razí cestu kupředu, tělo se sune „v závěsu za hlavou". Hlava organizuje naše pohyby, sedí na vrcholu páteře.
Pohyb souvisí s dýcháním, probouzí hlasovou aktivitu. První aktivita po narození je nadechnutí do plic. Uvolnění krku umožňuje uvolnění celého těla, přímo stimuluje volnější proudění energie čakrami. Jemné uvolnění a prodloužení svalů šíje a zad vyvolává uvolnění horní poloviny těla, stimuluje antigravitační reflexy v celém těle, tím se uvolňují žebra, podpoří se dýchání, tělo se může dostatečně uvolnit a protáhnout. Větší volnost bránice a žeber uvolní malé svaly hrtanu, umožní větší volnost a ovládání hlasivek. Dýchání se stává svobodnější, hlas se stává plnější, bohatší, celistvější. Uvolněním svalů dojde k uvolnění mysli a platí to i naopak. Subtilní vztah mezi hlavou, krkem a zády ovlivňuje fungování těla jako celku. Celková vyváženost mění pohled na život. Učí nás fungovat vědomě z vlastního rozhodnutí. Pohybovat se bez námahy a svobodně. Žít na základě volby a ne síly zvyků.

Pro další informace či objednávky použijte našich kontaktů.